Publicerad 24 augusti 2015

Dålig attityd smittar

Arbetsklimat

En trist samtalston på arbetsplatsen är som en förkylning – den smittar. Det visar en amerikansk undersökning som nyligen publicerades i Journal of Applied Psycology.

Den som blir ohövligt bemött på jobbet löper stor risk att själv vara ohövlig tillbaka både på jobbet och privat. På så sätt sprider sig den negativa attityden som ett virus. Det visar en undersökning från University of Florida.

– En del av problemet är att vi generellt sett är för toleranta mot negativt beteende. Ohövligt beteende har en otroligt negativ effekt på hela arbetsplatsen, säger Trevor Foulk, doktorand som lett studien, i en kommentar.

Resultaten bygger på en studie av 90 studenter som fick träna på förhandlingsteknik tillsammans med sina klasskamrater. Den som upplevde sin förhandlingspartner som ohövlig löpte större risk att uppfattas som ohövlig av nästa förhandlingspartner. Effekten kvarstod trots att en vecka gick mellan de olika förhandlingstillfällena.

Studenterna delades även in i två grupper där den ena gruppen fick se en film där kollegor uppträdde otrevligt mot varandra och den andra gruppen fick se en film där kollegor uppträdde neutralt. Efter filmen fick de svara på ett fiktivt mejl från en kund skrivet i en neutral ton. De som sett filmen där det fanns en otrevlig ton tenderade att svara otrevligt på mejlet.

Trevor Foulk hoppas att studien ska få arbetsgivare att ta mer allvarligt på ohövligt beteende bland medarbetare.

Tips- så blir det trevligare på jobbet:

  • Tala aldrig illa om kollegor eller chefer.
  • Tala alltid med respekt om dina kollegor inför kunder, även om de begått fel.
  • Fäll inte negativa kommentarer om dina kollegors utseende.
  • Säg god morgon och hejdå.
  • Tacka om du får hjälp av en kollega.
  • Uppmärksamma om dina kollegor gör något bra.

Taggar: Arbetsklimat