Händer som håller pillerkartor

Publicerad 15 april 2015

Nya typer av missbruk gör företagen osäkra

Missbruk

Internet har öppnat dörrarna till nya former av skadligt bruk, som kan påverka arbetsplatsen. Det handlar om läkemedel och spel på nätet, men också om hur anställda använder sociala medier. 

En anställd luktar sprit, är berusad eller bakfull på jobbet. Det är den klassiska bilden av missbruk, eller skadligt bruk, i arbetslivet. De flesta verksamheter har riktlinjer för hur sådana situationer ska hanteras. De policydokument som finns tar oftast upp alkohol och narkotika.

Men internet har öppnat för nya former av riskbruk och missbruk, som kan påverka säkerheten, arbetsmiljön och produktiviteten. De är svårare att upptäcka, enligt Alna, som arbetar med råd och stöd till arbetsplatser i den här typen av frågor.

– Traditionella tester hjälper inte, säger Tommy Andersson, konsulent på Alna. Ingen blåser positivt för att ha spelat nätpoker sju nätter i veckan, eller World of warcraft i samma mängd. Samtidigt kommer agerandet på jobbet att påverkas negativt om man inte har fått återhämtning.

Det kan också vara svårt att fånga upp när anställda använder läkemedel, som kan ha negativ påverkan på arbetet. Därför rekommenderar Alna att en policy inte bara ska ta upp alkohol och narkotika, utan till exempel även läkemedel och spel.

– Läkemedel kan numera köpas på nätet, när som helst, hur som helst, säger Tommy Andersson. Man kan ha en skrivning om att anställda bör tala om för chefen om de äter medicin som kan påverka prestationerna. Det kan finnas risker som gör att de inte ska köra truck eller ha patientkontakter.

En policy löser förstås inte alla problem, men den ger chefer, HR-avdelning och kollegor mandat att göra något, anser han. Policyn ger uttryck för vad som gäller på arbetsplatsen, talar om hur frågorna ska hanteras och vem som har ansvar för vad. Den blir ett stöd för att agera tidigt.

– När ett beteende får negativa konsekvenser för arbetsplatsen ska chefen agera, säger Tommy Andersson. Sedan spelar det ingen roll om problemen beror på något som medarbetaren gör på fritiden.

I dag väntar chefer ofta för länge, anser han. När de väl agerar blir insatserna ofta onödigt dyra och drastiska. Prognosen blir dessutom sämre.

Spelsajter och sajter med pornografiskt innehåll kan företaget blockera, så att ingen kommer åt dem på jobbet. Men smarta telefonerna och ständig uppkoppling ökar i sig risken för att anställda ska ägna för mycket arbetstid åt internet.

– Det finns så mycket vi kan göra med vår tid som inte är arbete. Vi behöver börja diskutera vad som är okej att göra och vad som inte är det. Hur ska arbetsgivare till exempel hantera användningen av sociala medier?

Här behövs kommunikation om vad som är accepterat och vad som inte är det, anser Tommy Andersson. Alla ska veta om det är okej att lägga tio minuter av arbetstiden på Facebook, bloggande eller på att chatta med barnen. Kan det jämställas med att gå ut och röka, eller ta en nypa luft?

– Anställningen bygger på ett ömsesidigt avtal om prestation. Om det börjar halta måste man ta ett samtal omedelbart.

Företagen behöver rusta sig bättre för att kunna agera i tid, anser Alna.

Tips och råd Policy i missbruksfrågor

Policyn bör utgå från den specifika arbetsplatsen, men det är bra att ta upp:

  • Syfte/mål
  • Riktlinjer – vad ska gälla på arbetsplatsen?
  • Roller och ansvar – vem gör vad? (ledning, HR-funktion, medarbetare, skyddsombud/arbetsmiljöombud)
  • Rutiner – vid oro/när något inte fungerar/vid misstanke om att någon är påverkad eller inte fullt arbetsför
  • Samarbeten – vilka samarbetar vi med?

Tänk på att:
En policy bör gälla alla inom organisationen. Den bör omfatta riskbruk och skadligt bruk, inte bara handla om alkohol och droger. Utgå gärna från ord som tjänstbar eller arbetsför, i stället för påverkad eller bakfull. De ringar bättre in att det handlar om att kunna utföra arbete i tillräcklig mängd och av tillräcklig kvalitet. Glöm inte bort förebyggande arbete, kompetensutveckling och en handlingsplan för akuta lägen och vid rehabilitering.

Källa: Alna

Fakta Alna

Alna, som ägs av de centrala parterna på arbetsmarknaden, arbetar med frågor som rör skadligt bruk i arbetslivet. Bolaget ger råd, stöd och utbildning när det gäller alkohol, narkotika, läkemedel, spel med mera. Alna arbetar med konkreta insatser, från förbyggande till utredning och behandling i akuta individärenden. 

Taggar: Psykisk hälsa