Publicerad 8 juni 2015

Så kan skvaller på jobbet hanteras

Skvaller

Skvaller kan hämma kreativiteten på jobbet men har samtidigt en social funktion. Viktigt är att skvallret inte glider över till elakheter och förtal.

Tycker du inte att Lena kommer för sent nästan jämt? Vad gör Lasse för nytta egentligen? Genom att ventilera våra funderingar med de vi jobbar tillsammans med så känner vi oss för. Som sociala varelser har vi ett behov av att veta var de andra står i vissa frågor.

– Man kan säga att vi provtycker med de andra. Får jag medhåll eller är jag ensam om åsikten, förklarar Alexandra Thomas, legitimerad psykolog som arbetar med teamutveckling på konsultfirman Move Management.

"Kommer inte hon alltid för sent", är en sådan fråga. Svaret på den och många andra frågor ger oss en position, en plats i gruppen, antingen det handlar om en arbetsplats, ett samhälle eller en bostadsrättsförening. Vi testar våra tankar och åsikter i förhållande till andras för att få en förståelse för våra medmänniskor. Kanske vågar vi inte kommunicera rakt utan trevar oss fram i samspelet med andra.

Att skvallra verkar vara ett mänskligt behov. Fler än åtta av tio svarar att arbetskamrater kommit till dem och skvallrat om kollegor eller chefer på arbetsplatsen, enligt en enkätundersökning av kommunikations- och marknadsanalysföretaget Silentium.

– Frågan är vilken drivkraft som ligger bakom när vi skvallrar. Vad fyller skvallret för behov? Oftast är det bättre att ventilera tankarna direkt med personen som det handlar om, säger Alexandra Thomas.

Skvaller som syftar till att baktala någon på jobbet för egen vinnings skull kan vara svårt att komma åt. Avsikten är kanske att svärta ner en konkurrent för att man själv är ute efter att göra karriär inom företaget. Om skvaller som syftar till att skada en medarbetare dominerar på arbetsplatsen är det något som inte står rätt till.

Ett dåligt klimat på en arbetsplats inverkar negativt på de anställdas mentala hälsa och på företagets produktivitet. Det kan även leda till sjukskrivningar. Många chefer skulle behöva bli bättre på att i tid ta tag i skadligt skvaller som förtal och nedsättande kommentarer, anser Alexandra Thomas.

Tips Så hanterar du skvaller på jobbet

  • Uppmuntra konstruktiva och positiva samtal och se till att du håller dig till fakta. Det mår du och alla andra bäst av.
  • Flyt inte bara med i skitsnacket utan våga gå emot en destruktiv jargong. Varje individ bidrar till att sätta tonen på en arbetsplats.
  • En negativ jargongkultur som "sitter i väggarna" kan vändas till en positiv även om den som tar initiativet till det kan få det tufft på kort sikt. Ett mått av civilkurage krävs. Vinsten blir antagligen stor på längre sikt, både för den som vågar gå emot den negativa jargongen och för klimatet på arbetsplatsen.
  • Försök att stanna upp och var eftertänksam inför negativ jargong på ditt jobb. Vad skulle behövas för att vända det rådande läget till något bättre? På vilket sätt skulle jag kunna hjälpa till? Vem bör jag prata med för att förhindra att den negativa jargongen fortsätter att frodas?

Taggar: Arbetsklimat