Publicerad 21 oktober 2015

Gör en policy för arbetsmiljön

Så gjorde vi

Att skapa en arbetsmiljöpolicy måste inte vara så svårt. Ulf Strandberg, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, tipsar om hur man kan komma igång. Dessutom berättar tre olika företag hur de gjort. 

Ulf Strandberg, Sakkunnig på Arbetsmiljöverket

Vad är en arbetsmiljöpolicy?

– Ett dokument som anger hur man vill ha det i en verksamhet när det gäller arbetsmiljö. Policyn är ett verktyg som ska ha en hållbarhet i tid och därför inte vara alltför inriktad på konkreta åtgärder. Men den ska inte vara så svävande att den inte kan följas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket kan vara risken om man kopierar från något som någon annan har skrivit.

Vad bör man ha med i policyn?

– Policyn bör formuleras utifrån de risker som man har identifierat på arbetsplatsen. För en del handlar det om att lägga vikt vid säkert arbete med maskiner. I en annan verksamhet kan det fokus ligga på arbetsmängd och arbetsklimat.

Vem ska göra den?

– Arbetsgivaren, men det är viktigt att man har en dialog med arbetstagare och skyddsombud så att man landar i en så gemensam produkt som möjligt, som alla kan känna igen sig i.

Hur använder man policyn?

– Har vi en policy så löser sig inte allt. Den är en ingrediens i systemet, en kompass. Framgång når man bara om man också förankrar policyn hos medarbetarna. Grundtanken är att den ska få alla i en verksamhet att dra åt samma håll.

Sandra Strömbom, HR-chef på DynaMate i Södertälje. 

Hur ofta lyfter ni frågor om arbetsmiljö?

– Vi håller arbetsmiljöfrågorna levande varje dag. Sedan ett och ett halvt år tillbaka ska alla arbetslag prata om arbetsmiljö och riskmedvetenhet under sina morgonsamlingar. Vi har en bredd av risker eftersom vi har allt från ingenjörer som arbetar framför datorn till installatörer som arbetar med maskiner och takläggare som arbetar på många meters höjd. Alla våra medarbetare utbildas i säkerhet och arbetsmiljö.

Har ni några mål kopplade till policyn?

– Vårt mål är att öka antalet tillbud som rapporteras. På så vis får vi koll på alla händelser som skulle kunna leda till en olycka. Det blir större fokus på risker och en ökad medvetenhet hos alla.

Hur ser det ut på olycksfronten?

– För fem år sedan hade vi en dödsolycka. Hittills i år har vi inte haft en enda olycka som krävt sjukfrånvaro, jag tror att det beror på att den enskilda individen, som i vardagen tar besluten, har blivit mer riskmedveten. Vi har många farliga parametrar här, så vi måste se till att alla våra medarbetare själva är medvetna om sin säkerhet.

Marika Forsman, HR-specialist och arbetsmiljösamordnare, Solar Sverige AB, Göteborg. 

Hur tog ni tag i er arbetsmiljöpolicy?

– Jag och mitt huvudskyddsombud besökte samtliga 40 butiker i landet för att göra skyddsronder. Vi började i december 2014 och var klara i juni 2015. Vissa butiker har kommit långt med det systematiska arbetsmiljöarbetet, medan andra inte haft samma fokus. Då bestämde vi oss för att ge alla chefer och andra i arbetsledande positioner en uppdatering av grundutbildning i arbetsmiljö.

Hur kopplar ni in medarbetarna?

– Vi har börjat med arbetsmiljödagar på ett av våra centrallager, där alla medarbetare får komma in en lördag. Då går vi igenom svaren på en arbetsmiljöenkät. Den senaste enkäten visade att vårt byte av affärssystem förra året påverkat känslan av stress och otrygghet. Så nu håller jag på att lägga en plan för 2016, där vi ska jobba med den psykiska arbetsmiljön.

Vilka risker finns i er verksamhet?

– Riskerna finns framför allt på våra tre centrallager där trucktrafiken är intensiv. För truckkörning behövs rätt utbildning och trucktillstånd. När vi gjorde skyddsronderna dök vi också på problem med hot och våld, som vi inte kände till sedan tidigare.

Jonas Örtegren, Edwards Lifescience Nordic AB i Malmö

Vad fick dig att öppna ögonen för arbetsmiljöfrågor?

– Det blev ett uppvaknande när facket frågade hur vi arbetade med systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi saknade då både arbetsmiljöpolicy och skyddsombud. Det här var i början av 2013. Så vi tog hjälp av experter för att arbeta fram en policy, eftersom det verkade så komplext. I dag är jag glad att jag fick frågan av facket, detta arbete har gjort att vi går mot ett bättre och mer positivt arbetsklimat.

Vilka problem har löst sig?

Det främsta är att vi nu har en tydlighet om vad vi på Edwards anser är god arbetsmiljö.

– Detta gör att små arbetsrelaterade konflikter löser sig lättare. Arbetet med policyn har öppnat upp kommunikationsdörrarna. Jag har också lärt mig att var lyhörd och fånga upp synpunkter från alla i stället för att enbart lyssna på dem som pratar mycket.

 Hur undviker du att detta blir ett dött skrivbordsdokument?

– Vi skrev vår policy så att den passade just vår verksamhet. Vi har möte med all personal på kontoret i Malmö var sjätte till åttonde vecka. Där är en stående punkt arbetsmiljö. Jag har också möten med skyddsombud och HR sex gånger om året i frågan. Det viktiga är inställningen att vårt arbetsmiljöarbete aldrig tar slut.

Taggar: Så gjorde viArbetsmiljöarbete