Ritning

Publicerad 14 januari 2015

Stöd för företag som ska göra om

Forma kontoret För att det nya omgjorda kontoret ska bli så bra som möjligt är noggranna förberedelser a och o. I vår lanseras ett nytt kostnadsfritt webbverktyg som riktar sig till företag som står inför en flytt eller omgörning av lokaler.

– Det är oftast ingen bra idé att bara flytta rakt av. När man väl bestämt att kontoret ska göras om har man ju verkligen chansen att fundera över vad som fungerar bra med den befintliga kontorslösningen och vad som kan bli bättre, säger Lisa Rönnbäck projektledare på Prevent som tar fram det nya verktyget tillsammans med representanter för arbetsmarknadens parter.

Verktyget ska innehålla en enkätdel där användarna får svara på frågor för att man lättare ska kunna kartlägga vilka behov som finns. Det kommer även att innehålla en faktadel om olika kontorstyper som bygger på aktuella forskningsrön. Dessutom ingår ett antal filmer där företag som förändrat sitt kontor får berätta om sitt arbete med det.

– Tanken är att verktyget ska bli en heltäckande hjälp. Frågebatteriet som ingår ska hjälpa företagen med sin analys och sina förberedelser, men vi går absolut inte in och värderar eller svarar på vilken kontorstyp som funkar bäst. Det är upp till var och en att komma fram till, säger Lisa Rönnbäck.

Fortfarande är eget rum den vanligaste kontorstypen. Därefter kommer kontorslandskap. Så även om så kallade flexkontor eller aktivitetsbaserade kontor är den kontorstyp som får mest uppmärksamhet just nu är den vanligaste omgörningen att gå från eget rum till kontorslandskap.

Under senare delen av våren beräknas verktyget bli klart. Lisa Rönnbäck hoppas att intresset ska vara stort.

– Det här är komplexa frågor som berör många. Precis som i allt förändringsarbete gäller det att förankra och involvera medarbetarna. Man måste vara tydlig och förklara varför man förändrar. Man kan hitta hur smarta lösningar som helst men om kollegorna inte hänger med blir det inte alls bra, säger hon.

Fakta

Verktyget tas fram av Prevent tillsammans med representanter från Almega, Handels, PTK och Sveriges Ingenjörer.

 

Marianne Zetterblom

Taggar: