Publicerad 22 december 2014

Stort intresse för att förändra kontoret

Forma kontoret Flexibla kontorslösningar har funnits sedan 1970-talet, men under senare år har kontorstypen rönt allt större intresse när begreppet aktivitetsbaserat kontor slagit igenom. Modern teknik och en rörligare arbetsmarknad bidrar till ökat intresse för mer flexibla lösningar.

Det finns en viss begreppsförvirring kring vad som är ett flexibelt kontor och vad som inte är det. Men i grunden handlar det om kontor med olika miljöer för olika typer av arbetsuppgifter och där medarbetarna inte har fasta arbetsplatser.

Cellkontor som är kontor med separata kontorsrum brukar anges som motsatsen till flexibla kontor. Men ett cellkontor kan också vara flexibelt om det innehåller andra miljöer än kontorsrum och medarbetarna inte har fasta arbetsplatser utan kan välja miljö utifrån vad de ska arbeta med.
Kontorslandskap är kanske den bild de flesta får upp när de tänker på kontorsmiljöer. I ett traditionellt landskap har medarbetarna sina fasta arbetsplatser och utöver det finns oftast mötesrum och tysta rum.

Flexkontoret har som regel också en öppen planlösning men här har medarbetarna inte en fast arbetsplats utan man arbetar där det passar bäst för tillfället. Dessutom brukar här finnas mötesrum och andra mötesplatser, tysta utrymmen för läsning eller andra typer av uppgifter som kräver koncentration.

Begreppet aktivitetsbaserade kontor dök upp i Sverige för två-tre år sedan. Internationellt har trenden funnits längre och Holland är ett av de länder som ligger långt fram. Namnet är hämtat från Activity Based Working som handlar om att arbeta mer mobilt och då rör det sig inte enbart om arbetsplatsens utformning utan även om IT-frågor, ledarskap med mera.

– Aktivitetsbaserade kontor är större än bara lokalfrågan. Det handlar om hur vi ska jobba i framtiden och hur vi ska attrahera medarbetare, säger Sara Hernäng som är hyresgästrådgivare på Sweco.

Ofta har kontoret en öppen planlösning men är indelat i olika miljöer som fungerar för olika typer av arbetsuppgifter. Här finns ytor för att mötas som lounger med soffor, tysta miljöer, interaktiva ytor med skrivbord eller ståbord och mer utpräglade mötesmiljöer med skärmar och whiteboards.

– Aktivitetsbaserade kontor erbjuder en större variation av möbler som ska passa för de olika aktiviteter som sker på kontoret. Flexkontoret erbjuder olika zoner men har en ganska homogen möblering. Gemensamt för båda är att medarbetarna inte har fasta arbetsplatser, förklarar Aram Seddigh som forskar om kontorsmiljöer på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Trenden med aktivitetsbaserade kontor har också fört med sig möbler avsedda för sådana miljöer som ska underlätta förändringar av lokaler utan att det kräver större ombyggnationer. Det är till exempel soffor och fåtöljer med höga ryggar och sidostycken som skärmar av och skapar ett eget rum i rummet. Till de mer extrema inredningarna hör mötesrum i form av cirkustält och löpband där man kan ha promenadmöten med kollegor eller gå en runda medan man betar av telefonsamtal.

– Tanken med ett aktivitetsbaserat kontor är att skapa kreativa miljöer för att få människor att tänka nytt. Det handlar om både utformning, teknik och möblering, säger Sara Hernäng.

På en arbetsmarknad som förändras i snabbare takt och med de möjligheter som tekniken ger så kommer trenden med flexibla kontor att hålla i sig.

– Det finns en motsättning mellan att lokaler kräver långsiktighet medan verksamheter i dag kräver flexibilitet och därför försöker man hitta flexibla lösningar för att kunna vara kvar under längre tid i samma lokal, säger Sara Hernäng.

Dagens teknologi och en arbetsmarknad som är rörligare har gjort att man fokuserar mer på den typen av kontor, anser Aram Seddigh.

– Jag tror att man oavsett kontorstyp behöver tänka mer på hur man ska anpassa sig till ett mer flexibelt sätt att arbeta, säger.

Anita Gullberg

Taggar: ArtikelserieArbetsklimat