Publicerad 5 november 2015

Tydlighet behövs kring sociala medier

Sociala medier

Publicera massor av information, eller vara väldigt restriktiv? För arbetsgivare är det positivt när det sprids inlägg om företaget i personliga nätverk på sociala medier, men det behövs en tydlig policy för att hålla gränsen mellan den anställdes arbetsliv och privatliv.

I flöden på Facebook och Twitter möts vi av företags och organisationers reklamkampanjer och inlägg. Och eftersom aktiviteten på sociala medier pågår dygnet runt kan det som var en privat fristad plötsligt förvandlas till något som mest handlar om jobbet.

Steffi Siegert har skrivit en avhandling om hur sociala medier flyttar gränsen mellan arbetsliv och privatliv. Hennes forskning visar att företag behöver vara tydliga med vad som förväntas av de anställda när det gäller att sprida företagsinformation via personliga nätverk på sociala medier.

För företag och organisationer är det nästan alltid bra att anställda sprider positiva budskap om dem i sina personliga nätverk. För den som har en stark identitet i jobbet är det kanske inte något problem. Men för andra kan det kännas som ett outtalat krav att göra det, säger Steffi Siegert.

I och med att synligheten ökar måste den anställde kanske förhålla sig till jobbet på ett nytt sätt, aktiviteten pågår dygnet runt. Och om företaget drabbas av negativ uppmärksamhet finns risken att individen hålls ansvarig för företagets eller organisationens handlingar. Det blir en gränsdragningskonflikt mellan arbets- och privatliv.

– Sådana situationer visar att det är viktigt att företagsledningen har tänkt efter före hur de arbetar med sociala medier så det att inte blir den anställde som privatperson som får ta ansvaret för informationsspridningen, säger Steffi Siegert.

Under sitt arbete har hon mött personer som valt att helt förändra sitt beteende i sociala medier. En person gjorde det medvetna valet att inte använda sin privata facebooksida under semestern eftersom hon bara associerade den med jobbet. En annan valde att ge upp sina kontakter och helt stänga sitt konto eftersom hon blev stressad av den ständiga aktiviteten. Hon öppnade ett nytt konto i ett annat namn och publicerar inte längre någon som helst information som har med jobbet att göra.

– Hade arbetsgivarna haft en tydlig policy i de här fallen, så hade inte detta behövt hända. Önskar företagen att de anställda ska använda sina personliga nätverk så krävs att man diskuterar hur det ska gå till, och att det finns förutsättningar och stöd för att hantera eventuella svårigheter som kan dyka upp, säger Steffi Siegert.

Fotnot: Steffi Siegert är nu verksam vid NEOMA Business school i Rouen, Paris, men lade fram sin avhandling vid företagsekonomiska institutionen i Stockholm.

Tips det kan en policy innehålla

  • Tydligt mål med närvaron i sociala medier.
  • Förklara varför och hur man önskar att anställda ska använda sina personliga nätverk i sociala medier.
  • Riktlinjer så att medarbetarna vet var de kan vända sig om de får kommentarer som de inte kan hantera, så att de inte känner att det är deras personliga ansvar.

Tänk på om du använder ditt privata nätverk för jobbet

  • Behöver kanske censurera mig mer
  • Aktiviteten pågår dygnet runt
  • Allt jag gör online blir granskat
  • Har tydlig koppling till arbetsgivaren – även när jag byter jobb
Ingrid Samuelsson Ingrid Samuelsson Ingrid Samuelsson

Ingrid Samuelsson Ingrid Samuelsson Webbredaktör 08-402 02 12

Taggar: ArbetsmiljöarbeteIT