Publicerad 16 september 2015

Viktigt kartlägga vad som stressar

Stress

När känner du dig som mest stressad – och varför? Genom att definiera problem och sätta in åtgärder kopplade till arbetsplatsen kan personer sjukskrivna för psykisk ohälsa komma tillbaka i jobb snabbare. Det visar en ny kartläggning av forskning om företagshälsovårdens insatser vid psykisk ohälsa.

Kartläggningen, som genomförts av Karolinska institutets enhet för interventions-och implementationsforskning i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting, baseras på 21 svenska och internationella studier. Rapporten visar att arbetsplatsnära insatser tycks vara viktiga för återgång i arbete och att strategier från så kallad problemlösningsterapi kan vara en bra arbetsmetod. Genom insatserna kan även risken för återfall i sjukskrivning minskas. Gunnar Bergström är docent vid Karolinska institutet, och en av rapportförfattarna.

– Det är väl en av de saker som verkar mest lovande, att ha en problemlösningsinriktning på insatserna som är kopplade till arbetsplatsen. Det handlar om att tillsammans jobba konkret för att hitta de situationer där stressen gör sig extra påmind och att vara noga med att definiera dem, så att det inte blir ett allmänt prat om att det är för mycket att göra. Att istället se var, när och vad det är som mest besvärligt. Och att sedan titta på lösningar och prioritera bland problem, säger han.

Men lika viktigt är att chefen är involverad i arbetet, och att det finns ett samarbete mellan alla parter som berörs – företagshälsovården, chefen och medarbetaren.

– Några av de holländska studierna vi tittat på visar att i de fall företagsläkaren hade haft kontakt med arbetsgivaren under problemlösningen hade man också ett bättre resultat på sjukfrånvaro. Det viktiga är nog att det finns en kommunikation och att bägge parter är med på båten.

Ett annat intressant resultat i rapporten, enligt Gunnar Bergström, är att det inte tycks finnas något samband mellan att stressymptom minskar och att en person kommer tillbaka i jobb. Stressymptomen minskar över tid, oavsett om en person går tillbaka i jobb eller inte.

– Det är ju en viktig fråga annars, hur mycket ska stressen gå ned innan man börjar jobba? Men här slås man av att det inte verkar hänga ihop. Samtidigt som det borde vara så att man måste ha en viss minskning av stress och symptom för att kunna återgå till arbetet.

Kartläggningen ger inte några svar på hur det kommer sig att sambanden saknas, men resultatet ger ändå anledning att fundera över sjukskrivningar som åtgärd, menar Gunnar Bergström.

– Sjukskrivning kan vara som en stark medicin, bra för vissa men med biverkningar för andra. Att bli sjukskriven har både ekonomiska effekter och innebär att man kommer bort från delaktigheten på arbetsplatsen, så det kan också bli något som motverkar att man mår bättre på sikt. Det här är en svår och viktig fråga, säger han.

Samtidigt visar rapporten också att forskningen kring företagshälsovårdens insatser vid psykisk ohälsa behöver utvecklas och att fler studier som utvärderar förebyggande insatser behövs. Merparten av studierna undersökte efterhjälpande insatser och endast två studier visade på effekter av förebyggande insatser. I det fallet handlade det om insatser för utveckla och hantera en persons yrkeskarriär som också visade sig minska symptom på depression.

– Det är väl en ganska typisk sak att säga som forskare, men det behövs mer forskning och mer studier, framför allt i Sverige. Det finns indikationer på att metoderna är effektiva, men metoderna kan i framtiden också visa sig vara bättre än vi trodde eller inte var så bra som vi hoppades. Så det finns en osäkerhet, säger Gunnar Bergström.

Ladda ner rapporten: 

Fakta om studien

Rapporten heter "Insatser som ges via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa. En kartläggning av forskningen." Den är gjord vid enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. 

Taggar: ArbetsmiljöarbeteStressPsykisk hälsa