Publicerad 24 mars 2017

Tre tips för att leda sig själv

Planering

Allt fler tjänstemän styr över sin tid och prioriterar själv bland arbetsuppgifterna. Den danska arbetsmiljöforskaren Ole Busck har tre tips på hur man kan tänka när man planerar sin tid för att stressen inte ska ta överhanden.

Mejl och mötesförfrågningar tickar in samtidigt som deadline närmar sig för ett större jobb. Att kunna planera sin tid är viktigt för att inte stressen ska ta överhanden. I dag förväntas tjänstemän ofta själva stå för planeringen och prioritera så att jobbet blir gjort.

– Både på den privata arbetsmarknaden och i offentlig sektor upplever vi att kraven på oss anställda ökar. Vi mäts i allt högre grad på KPI (key performance indicators, reds. anmärkning), det vill säga om vi producerar det som ledningen förväntar sig. Samtidigt styr vi själva över hur vi utför vårt arbete. Det gör att vår förmåga att kunna planera blir allt viktigare, säger Ole Busck, lektor och arbetsmiljöforskare på Aalborg universitet till arbetsmiljömagasinet Mit arbetsmiljö.

Ole Busck tipsar om tre bra saker att tänka på när man ska planera sin arbetsdag. Se faktaruta härintill.

Tips planera din arbetsdag

  • Prioritera dina arbetsuppgifter: Fundera över vad som är din viktigaste arbetsuppgift. När man prioriterar är det även bra att fundera över vad omgivningen har störst behov av. Vilken arbetsuppgift är viktigast utifrån dina mål eller din arbetsgrupps behov?
  • Se till att du har sammanhängande tid: Att konstant bli avbruten är inte bra för koncentrationsförmågan. Särskilt inte om det är en krävande arbetsuppgift du ska lösa. Därför är det viktigt att på förhand avsätta tid och markera i kalendern att du ska jobba med en viss arbetsuppgift. Hur mycket tid du behöver beror på uppgiftens komplexitet och omfattning.
  • Glöm inte att fika! Sociala aktiviteter med kollegorna är viktiga för att du ska må bra på jobbet. Lämna därför lite luft i kalendern så att du hinner med annat är eget arbete och möten.
Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: StressArbetstid