Publicerad 29 januari 2018

Fem enkla frågor förutsäger risken för olyckor

Säkerhetsklimat

Genom att besvara fem enkla frågor går det att förutsäga risken för olyckor. Om en enda fråga visar att det finns brister i säkerhetsarbetet fördubblas risken för en olycka, visar ny forskning.

Fem frågor räcker för att avgöra risken för olyckor, skriver den danska webbtidningen Mit arbejdsmiljö. Frågorna ingår i det så kallade NOSACQ-frågeschemat som är ett internationellt etablerat enkätverktyg för att undersöka hur medarbetare uppfattar organisationens förmåga att hantera säkerheten.

För att ta reda på om man med hjälp av frågorna faktiskt kan förutsäga risken för olyckor, har forskare vid danska Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gjort en studie där 15 000 medarbetare fått svara på de 50 frågor som ingår i NOSACQ-schemat. Fem av frågorna hade en mycket stark koppling till risken för olyckor.

– Vi blev överraskade över att det kunde kokas ned till så få frågor och att sambandet var så starkt, säger Jeppe Ajslev, forskare vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, i en kommentar.

Det räcker med att ett av svaren på de fem frågorna visar på brister så fördubblas risken för olyckor. Om man rapporterar problem på fyra områden fyrdubblas risken.

Den faktor som är mest avgörande för säkerheten på företaget är ledningens engagemang, enligt studien.

– Ledningen ska gå i bräschen för att skapa ett gott säkerhetsklimat och i tal och handling visa medarbetarna att företaget prioriterar säkerheten. Det ska ske i det dagliga arbetet och genom att medarbetarna involveras i beslut kring säkerheten, säger Jeppe Ajslev.

5 frågor få koll på olycksrisken

1. Jag får de instruktioner och den vägledning jag behöver för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.
2. Ledningen uppmuntrar medarbetarna att arbeta säkert även i perioder när schemat är pressat.
3. Ledningen involverar medarbetarna i beslut som rör säkerheten.
4. Vi hjälper varandra att jobba säkert även under stressiga perioder.
5. Vi anser att ambitionen att minska antalet olyckor genomsyrar det dagliga arbetet.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador