Publicerad 9 augusti 2018

Släpp jobbångesten – arbete är bra

Tillbaka på jobbet

I dagarna kommer många tillbaka till jobbet efter sommarsemestern. Även om arbete kan skapa stress och ohälsa är det i grunden något positivt. Stressnivåerna är högre hos den som är arbetslös än hos den som jobbar, enligt psykologiprofessor Bo Melin.

Att det känns motigt att komma tillbaka till jobbet efter ledighetens mer fria tillvaro är helt naturligt. Enligt Bo Melin, professor i psykologi vid Karolinska institutet, har omställningen mellan ledighet och arbetsliv dessutom blivit större i dag, jämfört med för 15–20 år sedan.

– Vi arbetar mer projektorienterat i dag, framför allt inom tjänstemannayrken. För 20 år sedan var arbetslivet mer styrt av arbetsgivaren. Nu ställer arbetslivet större krav på dig och omställningen mellan ledighet och arbetsliv tror jag har blivit större när arbetslivet kräver mer planering av oss som individer, säger han till TT.

Men även om det känns tungt att börja jobba finns det många positiva aspekter med att ha ett jobb. En sådan är den sociala samvaron mellan kollegor.

– Att jobba är väldigt positivt för människan. Stressen hos den som är arbetslös är högre rent biologiskt än hos den som jobbar. Arbete innebär en tillhörighet och en meningsfullhet som är viktig för oss, säger Bo Melin.

Tips så överlever du jobbstarten

  • Att vara ledig innebär för många att vi reflekterar mer över vår tillvaro. Ta vara på det och fundera över vad det är som gör ditt arbete stressigt och om det finns något som skulle kunna göra situationen bättre. Ta hjälp av din chef för att prioritera.
  • Mjukstarta första veckan. Utnyttja att det fortfarande är sommar och ljust. Jobba inte så långa dagar utan utnyttja kvällarna till något avkopplande.
  • Var snäll mot dig själv. Efter en längre ledighet är det helt naturligt att saker går lite långsammare och att du glömt koder och lösenord.
Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Må bra