Publicerad 18 augusti 2020

Så klarar ni värmen på jobbet

Arbeta i värme

Hög värme kan inte bara vara skadligt för hälsan, det ökar också olycksrisken på jobbet. Det går att minska riskerna genom olika praktiska åtgärder. Men undvik bordsfläktar eftersom det kan öka smittspridningen.

Värmestress gör att man blir trött, får svårt att fokusera och i värsta fall att inre organ skadas. Något som kan leda till döden.

– Det är en akut hälsorisk. När man blir varm och omtöcknad får man dessutom svårt att fokusera vilket ökar olycksrisken på jobbet, säger Per Nylén vid Arbetsmiljöverket.

Det är inte bara den faktiska temperaturen som har betydelse för hur vi upplever värme. Även faktorer som luftfuktighet och lufthastighet spelar in.

– Vi har också olika individuella förutsättningar. Kroniskt sjuka och äldre har till exempel svårare att klara värme, säger Per Nylén.

Det är först vid temperaturer över 25 grader och när temperaturen överskrider 20-gradersstrecket både dagtid och nattetid som värmen blir ett problem. Men det beror också på hur fysiskt arbete man har samt hur man är klädd – till exempel om man behöver ha skyddskläder på sig.

– Ett generellt råd till vårdpersonal under coronapandemin är att välja den skyddsutrustning som ger minst värmebelastning men som fortfarande är säker. En heltäckande ansiktsmask i gummimaterial är betydligt varmare än en filtrerande halvmask, säger Ann-Sofie Kero, expert på skyddsutrustning på Arbetsmiljöverket.

Inom brandförsvaret använder man sig av kylvästar, något som också skulle kunna vara ett alternativ för vårdpersonal, enligt Ann-Sofie Kero.

Byggnader i Sverige är i regel inte förberedda på extrem värme. I många hus lagras värmen vilket gör det extra varmt. Därför är det viktigt att försöka minska solinstrålning dagtid och se till att ha ventilation på natten.

– Det är också viktigt att öka vätskeintaget så att man dricker mer än normalt. Om det går tycker jag arbetsgivarna ska tillåta mer informell klädsel, säger Per Nylén.

Däremot rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man undviker fristående bordsfläktar, portabel luftkonditionering och andra kylsystem med fläkt i rum där flera personer har samlats. Särskilt viktig är det att undvika att rikta fläktar mot en grupp människor. Det finns nämligen en teoretisk möjlighet att fläkten blåser runt vätskedroppar med coronavirus i lokalen.

– Men sitter man hemma och jobbar fungerar det utmärkt att ha en bordsfläkt. Man kan också spraya lite vatten på huden med en blomspruta, till exempel när man sitter framför fläkten för att kyla ner ytterligare, säger Per Nylén.

fakta varmt på jobbet

I Sverige finns inget gränsvärde för arbete i värme om det är solen och utomhustemperaturen som orsakar värmen. Däremot finns ett gränsvärde om värmekällan är maskiner och processer. Det är arbetsgivaren som ska göra en riskbedömning på individnivå av arbete i värme och se till att åtgärder vidtas om det behövs.

Tips minska risken för värmestress

 • Drick även innan du känner dig törstig för att undvika vätskebrist
 • Ha ventilation på även nattetid och använd persienner och markiser för att skydda mot värmestrålning.
 • Dra ner på tempot och ta paus oftare. Gärna i svala lokaler.
 • Använd så svala kläder som möjligt
 • Stäng av onödiga värmekällor.
 • Arbeta hemma om det går.
 • Byt till andra arbetsuppgifter
 • Prioritera arbete i skugga när det är stark sol
 • Förskjut om möjligt arbetstiden under dagen
 • Rotera så att inte samma personer utför arbete i värme
 • Överväg att dubbelbemanna arbetsuppgifterna så att man kan byta av varandra.

 

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: InomhusklimatCoronaviruset