Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Vi stänger ner IT-stressenkäten den 8 december 2021. Efter det går det inte att skicka ut enkäten eller ta del av resultatet via länken. Om du vill ha kvar resultatet spara ner det som en pdf.