Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

EU-OSHA kampanjen

Friska arbetsplatser belastar rätt!  

Europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-OSHA) kampanjfokus 2020–2022 är att höja medvetenheten om att belastningsbesvär är möjliga att förebygga och hantera. Arbetstagarna ska få information och ökade kunskaper om befintlig lagstiftning.

Till kampanjsida

Vems är ansvaret?

Som chef måste du känna till reglerna om arbetsmiljö för att de som jobbar hos dig ska kunna genomföra jobbet säkert utan att riskera sin hälsa. Arbetsmiljöarbetet ska göras i samverkan med medarbetarna och skyddsombud, de har också en skyldighet att påtala fel och brister. 

Det är ni tillsammans som måste dra igång arbetsmiljöarbetet!