Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

covid-19

Nästan alla arbetsplatser berörs av det nya coronaviruset och många företag behöver förändra sina riktlinjer och rutiner. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, ska alla verksamheter vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Du som har salong uppmanas vidta följande åtgärder:

  • Sätt upp information till dina kunder och till din personal.
  • Markera avstånd på golvet (om du har flöden av människor samtidigt i salongen).
  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel.
  • Erbjud möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit.
  • Undvik att flera personer samlas i trånga utrymmen.
  • Ta fram alternativa lösningar på kassaköer eller anvisa hur långt avstånd kunderna bör stå mellan varandra.

Prevent har tagit fram checklistan Corona och covid-19. Den innehåller frågor om smittrisker, men även om hur arbetsgivaren kan hantera frågor som kommunikation, distansarbete, kunskaper och oro.

Här finns checklistan och mer information om arbetsmiljö och coronaviruset.