Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hygien

Hygienen är viktig på en frisörsalong. Det behöver till exempel finnas rutiner och arbetssätt som gör att ingen får i sig produkter i onödan, för att undvika smitta och förhindra att ohyra sprids. 

Bra rutiner för att minska smittorisken:

  • Separera rena och smutsiga arbetsredskap.
  • Rengör och desinficera arbetsredskap som kammar, borstar, saxar, hårklippningsmaskiner och hårspännen mellan varje kund.
  • Desinficera arbetsredskap direkt om de kommit i kontakt med blod, sårvätska eller om kunden har någon sjukdom i hårbotten.
  • Använd alltid engångsblad vid rakning och se till att bladen byts mellan varje kund. Använda rakblad ska läggas i en säkerhetsbehållare för vassa instrument.
  • Skulle kunden skadas i samband med klippning eller rakning så att det börjar blöda, be kunden att trycka ett sterilt förband mot såret tills det slutat blöda. Hantera förbandet försiktigt så att hudkontakt undviks, till exempel genom att använda engångshandskar. Det redskap som orsakat såret ska alltid rengöras och desinficeras.

Rengöring av verktyg 

Det finns olika sätt att rengöra och desinficera verktyg, till exempel med UV-box, desinfektionsvätska eller desinfektionsspray. Sax, borste, kam och maskiner måste rengöras mellan varje kund. För kammar och sax används desinfektionsspray. De verktyg som tål vatten kan även diskas i varmt vatten.

Här finns mer information om inredning av personalutrymmet, användning av handskar och vad som kan göras om något hänt.