Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Blandningsstation

Frisör färgar kunds hår med pensel.

Salongen ska ha en blandningsstation för hårfärg med mera. Den behöver vara avskild från övriga salongen och ventilerad, helst med platsventilation. Det gäller speciellt om de produkter som hanteras kan sprida gaser, ångor eller damm. Ytorna i blandningsstationen behöver vara lätta att rengöra. Med det menas till exempel att de ska vara släta och utan skarvar.

Är det så att hantering och blandning av produkter sker i slutna system så minskar behovet av en ventilerad blandningsstation.

Här finns mer information om kläder och utrustning och ämnen som ger allergi.