Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ämnen som kan ge allergi

Det finns många olika ämnen i hårvårdsprodukter som kan ge allergier. Det kan vara särskilt viktigt att kontrollera om det finns allergiframkallande ämnen i produkterna när följande ska göras:

  • Vid inköp av produkter.
  • Vid misstanke om att en produkt inte är korrekt märkt.
  • Om någon håller på att utveckla en allergi och vill kontrollera vilken eller vilka produkter som denna arbetat med som kan innehålla allergiframkallande ämnen.

Varning!

Testa inte om någon är allergisk mot en produkt genom att lägga lite av produkten på huden. Sådan ”självtest” ökar risken för att utveckla allergi.

Här finns mer information om märkningen av produkter, kläder och utrustning, samt vanliga hälsorisker.