Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Förvaring av produkter

Hand plockar ut tub ur hylla.

Säkert arbete med hårvårdsprodukter handlar också om förvaring och hantering av förpackningar.

Tänk på följande:

  • Förvara inga kemikalier över ögonhöjd.
  • Öppnade förpackningar ska förvaras förslutna, till exempel med locket på. Förvara produkterna i originalförpackningarna (så att det inte finns risk för förväxlingar).
  • Se till att öppna förpackningar är utom räckhåll för små barn.
  • Se till att det finns ögonsköljflaskor tillgängliga om någon skulle få produkter i ögonen.
  • Väteperoxid är mycket reaktivt och bör förvaras mörkt och separat från andra kemikalier. Om produkten innehåller 20 % väteperoxid eller mer gäller särskilda regler enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1999:2).

Här finns mer information om märkning av produkter, ämnen som ger allergi och utformning av lokalen.