Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Städning

Illustration som visar städmaterial.

Regelbunden städning behövs för att minska olycksrisken, förbättra arbetsmiljön generellt och för att göra ett gott intryck på kunderna. Här är exempel på rutiner som de flesta salonger tillämpar:

  • Städning efter varje klippning - Hår ska städas bort och placeras i ett sopkärl med lock. Detta eftersom kringflygande hår kan orsaka irritation på hud och i ögon.
  • Regelbunden städning av salongen och toaletter - Många gör ett schema över vad som ska städas, av vem och hur ofta.
  • Golv torkas med torr eller lätt fuktad mopp. Det är viktigt att inte använda en blöt mopp eftersom risken alltid är större att någon halkar på ett vått golv.