Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hitta rätt område

Genom svaret på testet får du förslag på ett eller flera områden som kan hjälpa dig att stärka ditt hälsofrämjande ledarskap. Börja gärna med något av de områden där testet visar att du verkar behöva störst hjälp med tips och råd.

Om du upplever att resultatet inte ger dig någon guidning för att de flesta staplarna är lika långa och i samma färg – då rekommenderar vi att du börjar med området ”Chefens förutsättningar”.

Områden

Chefens förutsättningar
Dina organisatoriska och individuella förutsättningar som chef, hur du kan stärka dem och inspirera andra.
Hälsofrämjande som affärsstrategi
Strategiskt arbete med hälsofrämjande ledarskap. Mål, mått och uppföljning.
Tydliga mål och uppgifter
Koppling till företagsmål, del i helheten. Utvecklings- och förändringsarbete
Balans och hälsa
Balans mellan krav, kontroll och stöd. Livsstilsrelaterade frågor.
Återkoppling
Feedback, coachning och motivation. Lärande och utveckling.
Delaktighet och arbetsklimat
Kommunikation, delaktighet och gemensamt ansvar.