Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fördjupning

Intervjuerna med Crister Ohlsson, säkerhetschef på Bonnier News, och Anna-Karin Jonsson, f d biträdande säkerhetschef vid Riksdagsförvaltningen, finner du i sin helhet här. Båda delar med sig av mångårig erfarenhet av säkerhetsarbete på arbetsplatser där medarbetare utsatts för hot och hat. Intervjuerna berör frågor om skalskydd, digitalt skydd och psykosocialt skydd.

Intervjuer

Intervju med Anna Karin Jonsson Riksdagsförvaltningen

Intervju med Crister Ohlsson Bonnier News

Användbara länkar

Brottsofferjouren  Brottsofferjouren hjälper den som utsatts för brott eller är närstående

Demokratijouren  Förebyggande råd och stöd till journalister som drabbas av hat och hot under arbete i Sverige

Gör en polisanmälan  Här kan du göra en polisanmälan

Hatets anatomi (2018)  En undersökning om hat och hot mot journalister i Sverige

Hot på jobbet  För tjänstemän inom staten

MSB rapport om hot, risker och sårbarheter (2016)  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Näthatshjälpen Drivs av organisationen Make Equal, finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Strategiguide mot näthat Strategiguide mot näthat framtaget av KIT

Säkerhetspolisens handbok om personlig säkerhet (2018)

Tidningsutgivarnas enkätundersökning kring hat och hot (2017)

Tidningsutgivarnas undersökning om hat och hot mot kvinnliga opinionsbildare (2017)

Till det fria ordets försvar  Åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland journalister, förtroendevalda och konstnärer (Kulturdepartementet)

Tystna inte  Brottsoffermyndigheten ger information till alla som deltar i samhällsdebatten och som drabbas av hot och hat