Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hantera hat och hot på redaktionen

Hat och hot på jobbet är en arbetsmiljöfråga, och behöver förebyggas och hanteras på ett systematiskt sätt. Ingen ska behöva bli sjuk eller skadad av sitt arbete. Mängden hat och hot är svår att påverka. Däremot går det att rusta organisation och medarbetare för att mildra konsekvenserna på hälsa och arbetsmiljö. Här finns verktyg, filmer och övningar att använda på arbetsplatsen. Råden vänder sig främst till chefer och skyddsombud, men kan användas av alla som arbetar på en redaktion.


Områden

Så påverkas den som utsätts
Hat och hot kan leda till stress. Lär dig mer om vanliga reaktioner och varför de uppstår.
Rusta medarbetarna
Så ökar ni säkerheten genom att se hat och hot som en arbetsmiljöfråga. Förebygg risker i vardagen och stötta.
Skalskydd och digitalt skydd
Larm, lås, besöksrutiner och riktlinjer för sociala medier – allt är viktiga delar i den yttre säkerheten.
När det händer
Polisanmälan, riskbedömning och stöd till drabbade medarbetare – det är viktigt att alla vet vad som gäller.
Övningar och verktyg
Använd på arbetsplatsen för att träna på att hantera hat och hot. Ta del av övningar.
Boka en utbildning
Hantera hat och hot på redaktionen, endagsutbildningen som riktar sig till alla på redaktionen.

Sakkunniga och referenser

Förebygg hot och våld på jobbet (Prevent 2014). Handbok för krisstöd och krisledning (Stefan Dahlberg & Per Hassling 2012). Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete (Prevent, 2018). Krishantering i praktiken (Studentlitteratur 2017). Rutiner och instruktioner (Prevent 2014). 

Stefan Dahlberg, socionom och utbildare, Competenscompagniet. David Ol-lars, krisexpert och utbildare, Practise. Johannes Jakobsson, journalist och utbildare, Hantera Agera. Philippa Borgh, leg psykolog och utbildare, Hantera Agera. Crister Ohlsson, säkerhetschef Bonnier News. Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna. Torbjörn Christiernsson, vd Actzec. Stefan Mellström, krisexpert, 2Secure. Journalister från branschen. Thomas Lindgren, leg psykolog, Counselind. Anita Larsson, samtalsterapeut, Humanity.

Webbplatsen har tagits fram av Prevent i samverkan med arbetsgivar- organisationen Medieföretagen inom Almega och fack- och yrkesförbundet Journalistförbundet.

logotyp jounalistförbundet

 

logotyp mediaföretagen