Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Områden

Så påverkas den som utsätts
Hat och hot kan leda till stress. Lär dig mer om vanliga reaktioner och varför de uppstår.
Rusta medarbetarna
Så ökar ni säkerheten genom att se hat och hot som en arbetsmiljöfråga. Förebygg risker i vardagen och stötta.
Skalskydd och digitalt skydd
Larm, lås, besöksrutiner och riktlinjer för sociala medier – allt är viktiga delar i den yttre säkerheten.
När det händer
Polisanmälan, riskbedömning och stöd till drabbade medarbetare – det är viktigt att alla vet vad som gäller.
Övningar och verktyg
Använd på arbetsplatsen för att träna på att hantera hat och hot. Ta del av övningar.
Boka en utbildning
Hantera hat och hot på redaktionen, endagsutbildningen som riktar sig till alla på redaktionen.