Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Boka en utbildning

Prevent erbjuder en företagsförlagd utbildning: Hantera hat och hot på redaktionen. Den ger både kunskap och verktyg för att förebygga och hantera hat och hot. Utbildningen bygger på aktuella exempel och praktiska övningar. Målgruppen är chefer, skyddsombud och alla medarbetare som riskerar att utsättas för hat och hot. Utbildningen är framtagen av Prevent i samarbete med Journalistförbundet och Medieföretagen (Almega). Den kan hållas på plats hos kund eller på Prevent i Stockholm. Utbildningen kan ges som en hel- eller halvdagsutbildning. Kontakta Prevent för mer information.

Begär offert

Vi erbjuder hel- och halvdagsutbildningar. Vill ni veta mer?

Begär offert

Om utbildningen

Utbildare berättar

Utbildare David Ol-Lars om utbildningen:

Utbildningen ger bättre förutsättningar att hantera hat och hot. Man får lära sig bedöma risker och vi jobbar med övningar, till exempel att ha kamratstödjande samtal.

Foto David Ol-Lars

Alla har erfarenheter av hotfulla situationer, men det är väldigt olika hur man jobbar med det. Här får redaktioner dela med sig av lösningar till varandra. För det är ju ett arbetsmiljöproblem, hot och hat är, oavsett om det finns risk att det trappas upp eller inte, säger David Ol-Lars.

David Ol-Lars är utbildare med erfarenhet av att arbeta med frågor om extremism och hot och hat, inom polisen, med politiker och med journalister.

Deltagare berättar

Deltagaren Elin Rantakokko, nyhetschef på Norrtelje tidning, om utbildningen:
- Det jag tar med mig mest är att mycket som kan vara obehagligt inte alltid är olagligt. Men att det ändå är viktigt att polisanmäla.

Foto på Elin Rantakokko

Det var också jättebra att få öva på att ha samtal för att hantera situationer som hänt och inte bara lära mer om att förebygga. Trots att hon har flera erfarenheter av hot och hat tycker Elin Rantakokko att säkerhetsarbetet på redaktionerna hon arbetat på i stort sett fungerat bra. Men Prevents utbildning gav ändå både nya kunskaper och färdigheter som hon direkt fick nytta av när hon kom tillbaka till redaktionen.

Innehåll

Fokus är att ge kunskap och verktyg för att förebygga och hantera hat och hot på redaktionen. Innehållet berör både psykiska och sociala aspekter, liksom skalskydd och digitalt skydd. Lärarledda pass varvas med praktiska övningar och filmer och ljudklipp med folk från branschen. Utbildningen tar bland annat upp:

  • hur den som hatas och hotas påverkas
  • hur den psykosociala säkerheten på olika sätt kan stärkas
  • hur aktivt lyssnande fungerar
  • hur en kris kan hanteras och hur medarbetare på redaktionen kan hjälpa varandra
  • hur det yttre skyddet stärks med skalskydd, digitalt skydd och riskbedömningar.

Ingår i utbildningen

Ett kurskompendium med åhörarkopior, faktatext som kursdeltagaren ska kunna använda i arbetet på hemmaplan.

Vilka har gått hittills?

Medarbetare från åtta av Sveriges dagspresskoncerner samt från TT, Direktpress, Mitt i och Metro gick utbildningen våren 2019.

Anmälan

Vill du boka en utbildning för din arbetsplats? Begär offert eller kontakta oss på 08-402 02 00.