Händelseträdet

Händelseträdet är ett verktyg för att hjälpa sig själv, en kollega eller för att som chef stötta en medarbetare. Genom att använda sig av händelseträdet kan den som utsatts få perspektiv på hatet eller hotet.

I ett första steg får den som utsatts föreställa sig det värsta tänkbara scenariot: det allra sämsta som kan hända efter händelsen med hat eller hot. Den drabbade får då möjlighet att prata om det som oroar allra mest – det allra värsta scenariot.

Samtidigt är det viktigt att inte stanna kvar i detta utan att gå vidare och även få föreställa sig det bästa tänkbara utfallet. Nästa steg blir alltså att låta den som utsatts få tid att tänka på och prata om det allra bästa scenariot.

Därefter är det dags att föreställa sig det mest troliga scenariot, som ofta ligger någonstans mitt emellan bästa och sämsta läge.