Inventera stabilisatorer och stressorer

Bilden ovan används för att göra en inventering av både stressorer och stabilisatorer. Stabilisatorer är det som kan öka motståndskraften mot stress och mildra reaktioner. Exempel på stabilisatorer kan vara träning, avslappning och socialt skyddsnät. Organisatoriska stabilisatorer kan vara till exempel en balanserad arbetsbelastning, delaktighet, friskvård och stöttande ledarskap.

En stressor kan till exempel vara för hög arbetsbelastning på jobbet, en konflikt med en partner, sjukdom eller höga prestationskrav. Att utsättas för hat och hot är ytterligare ett exempel.

Analysen kan göras individuellt eller i dialog med en medarbetare. Första gången man gör analysen kan man med fördel göra den tillsammans under ett möte. Låt var och en fundera själv några minuter och göra sin egen analys. Identifiera såväl stressorer som stabilisatorer. Diskutera i gruppen och lär av varandra. Avsluta med att prioritera ett par organisatoriska stabilisatorer som ni vill ska finnas på redaktionen.