Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Anställda i riskgrupper

Det finns anställda som är känsligare än andra eller som utsätts för särskilda risker eftersom de arbetar ensamma. För dem finns särskilda regler. Läs mer om hur deras arbete kan göras säkert:

Ensamarbete
Gravida och ammande kvinnor
Minderåriga

Regler som gäller för särskilt känsliga arbetstagare eller vid ensamarbete är Arbetsmiljöverkets föreskrifter