Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mer att läsa

Webbplatser

Jobba Frisk är en webbplats om yrkesval, astma och eksem. Här finns bland annat information om vilka risker för astma och eksem som finns i olika yrken men också hur man kan minska risken för att drabbas av astma och eksem.

Skrifter

Nedanstående skrifter förklarar vad eksem beror på och ger tips om vad man kan göra för att minska risken för eksem och allergier inom olika områden och branscher.

Skrifterna kan laddas ner gratis som pdf-filer. För att kunna öppna pdf-filerna krävs att du har Acrobat Reader.

Skärvätskor,
minska risken för allergier och eksem
Ladda ner
Gå till checklista (skapas på webben)

Städning,
minska risken för allergier och eksem
Ladda ner

Städning och desinfektion inom sjukvården,
minska risken för allergier och eksem
Ladda ner
Ladda ner frågeformulär