Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Speciella krav för vissa verksamheter och yrken

För vissa verksamheter som innebär särskilda risker, finns det regler om hur arbetet ska göras. Det gäller för

Blybatterier
Frisörer
Gasflaskor
Laboratoriearbete
Slutna utrymmen
Smältsvetsning och termisk skärning
Sprängarbeten

Nagelskulptörer och fransstylister arbetar med allergiframkallande cyanoakrylater. Här finns checklistor som hjälp att kontrollera arbetsmiljön och speciellt de kemiska riskerna.

Checklista för nagelterapeuter
Checklista för fransstylister

Många andra verksamheter innebär särskilda risker. Vid dessa arbeten krävs därför särskilda åtgärder. I KemiGuiden finns information om några få vanliga eller särskilt riskfyllda arbeten.

Flytgödsel
Oorganisk ytbehandling
Sanering av PCB (länk till extern webbplats, se under Sanering, Fogmassor)
Sprutmålning

Här finns också information särskilt för leverantörer och återförsäljare.

Fler tips finns under Åtgärder.

Lagar och förordningar

Arbetsmiljöverket har upphävt föreskrifter om laboratoriearbete, oorganisk ytbehandling, sprutmålning och flytgödsel. Det innebär inte att kraven på dessa verksamheter minskar. Motsvarande krav finns normalt i andra, mer generella föreskrifter som AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har därför valt att ha kvar information om dessa verksamheter i KemiGuiden.