Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Goda exempel

En bättre ljudmiljö kan åstadkommas genom förändringar i inredningen, nya rutiner och ändrat arbetssätt. Här är några tips från förskolor som aktivt arbetat med sin ljudmiljö.