Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Vad är buller?

Buller är oönskat ljud som upplevs som störande och som i svårare fall kan skada hörseln. Vad som upplevs som buller och hur man påverkas varierar från person till person. Hur vi mår påverkar också känsligheten för buller. Den som är stressad och trött störs lättare av olika ljud än den som är i balans. Den som har en hörselskada kan uppleva vissa ljud som mycket störande medan samma ljud inte påverkar den som inte har någon skada.

Ljudmiljön på arbetsplatsen är en del av arbetsmiljön, och att arbeta för en god ljudmiljö minskar risken för sjukfrånvaro, olyckor och anställda som inte orkar jobba med full kapacitet.

Läs mer