Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gör enkät om OSA

Enkät om OSA kan användas på två sätt:

  • Gör enkäten tillsammans på ett möte (om ni är färre än sex personer)
  • Skicka ut enkäten till arbetsgruppen (om ni är sex personer eller fler)

Läs om Förberedelser innan du påbörjar din enkätundersökning. Här får du en överblick av innehållet i enkäten.

Gör enkäten tillsammans eller testa enkäten

Om ni är färre än sex personer på avdelningen kan ni göra enkäten tillsammans på ett möte. Om du vill testa enkäten innan du skickar ut den till medarbetarna klicka på Gör enkäten. 

Skicka ut enkäten till arbetsgruppen

Om ni är sex personer eller fler kan ni skicka ut enkäten och få ett gemensamt resultat.

Fyll i avdelningens namn och din e-post. När du klickat på "Skicka instruktioner" får du ett mejl med en länk till enkäten som du ska skicka ut till arbetsgruppen. Du får också en länk till enkätresultat. När sex personer svarat kan du se ett resultat. OBS! Spara mejlet för att kunna se resultat.