Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

8/9 Säkerhet och hälsa

1

Mitt arbete är fritt från allvarliga olycksfallsrisker.

Stämmer inte

Stämmer helt

2

Mitt arbete är fritt från hot och våld.

Stämmer inte

Stämmer helt

3

Mitt arbete är fritt från påfrestande konflikter.

Stämmer inte

Stämmer helt

4

Mitt arbete är fritt från trakasserier och kränkande särbehandling.

Stämmer inte

Stämmer helt

5

Mitt arbete är fritt från starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och arbetssituationer.

Stämmer inte

Stämmer helt

6

Mitt arbete är fritt från störande ljud.

Stämmer inte

Stämmer helt

7

Mitt arbete är fritt från störande avbrott.

Stämmer inte

Stämmer helt

8

Mitt arbete är fritt från riskfyllt ensamarbete.

Stämmer inte

Stämmer helt