Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

9/9 Viktiga friskfaktorer

1

Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet.

Stämmer inte

Stämmer helt

2

Stämningen på arbetsplatsen är bra.

Stämmer inte

Stämmer helt

3

Jag är stolt över att arbeta på min arbetsplats.

Stämmer inte

Stämmer helt

4

Kvinnor och män behandlas jämlikt på min arbetsplats.

Stämmer inte

Stämmer helt

5

Jag känner mig trygg inför framtiden på min arbetsplats.

Stämmer inte

Stämmer helt