Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

2/9 Arbetsbelastning och krav

1

Min arbetsbelastning är acceptabel.

Stämmer inte

Stämmer helt

2

Mitt arbete är omväxlande.

Stämmer inte

Stämmer helt

3

Jag vet precis vad som krävs av mig i arbetet.

Stämmer inte

Stämmer helt

4

Andras krav på mig är acceptabla (kunder, användare, patienter etc.).

Stämmer inte

Stämmer helt

5

Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter.

Stämmer inte

Stämmer helt

6

Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min normala arbetstid.

Stämmer inte

Stämmer helt