Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

1/9 Arbetsorganisation

1

Det finns tydliga mål för min organisation.

 

 

Stämmer inte

Stämmer helt

2

Det finns tydliga mål för min arbetsgrupp.

Stämmer inte

Stämmer helt

3

Vi har regelbundna arbetsplatsträffar.

Stämmer inte

Stämmer helt

4

Jag vet precis vilka arbetsuppgifter jag har.

Stämmer inte

Stämmer helt

5

Jag vet vilka resultat som jag ska uppnå med mitt arbete.

Stämmer inte

Stämmer helt

6

Jag vet precis hur arbetet ska utföras.

Stämmer inte

Stämmer helt