Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

7/9 Återhämtning

1

Jag har arbetstider som passar mig.

Stämmer inte

Stämmer helt

2

Jag kan använda raster till att koppla av från arbetet.

Stämmer inte

Stämmer helt

3

Jag har möjlighet att arbeta i lugnare takt efter arbetsintensiva perioder.

Stämmer inte

Stämmer helt

4

Jag har tid för reflektion över hur jag har utfört arbetet.

Stämmer inte

Stämmer helt

5

Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut.

Stämmer inte

Stämmer helt

6

Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid.

Stämmer inte

Stämmer helt