Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

3/9 Handlingsutrymme och kontroll

1

Jag har tillräckligt med befogenheter för att kunna utföra mina arbetsuppgifter.

Stämmer inte

Stämmer helt

2

Jag har de resurser som behövs för att kunna utföra mina arbetsuppgifter.

Stämmer inte

Stämmer helt

3

Jag kan påverka beslut som rör mina arbetsuppgifter.

Stämmer inte

Stämmer helt

4

Jag kan prioritera i vilken ordning mina arbetsuppgifter ska utföras.

Stämmer inte

Stämmer helt

5

Jag kan själv bestämma min arbetstakt.

Stämmer inte

Stämmer helt

6

Jag kan påverka beslut om deadlines.

Stämmer inte

Stämmer helt