Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

6/9 Kunskaper och utveckling

1

Mina kunskaper och färdigheter är till nytta i mitt arbete.

Stämmer inte

Stämmer helt

2

Jag har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra mina arbetsuppgifter.

Stämmer inte

Stämmer helt

3

Jag har möjlighet att lära mig nya saker när arbetsuppgifterna kräver det.

Stämmer inte

Stämmer helt

4

Min chef har regelbundna medarbetarsamtal med mig.

Stämmer inte

Stämmer helt

5

Jag har möjlighet till kompetensutveckling i mitt arbete.

Stämmer inte

Stämmer helt