Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

4/9 Ledarskap

1

Jag får vid behov tillräcklig handledning i mitt arbete.

Stämmer inte

Stämmer helt

2

Jag får vid behov hjälp av min chef att prioritera mina arbetsuppgifter.

Stämmer inte

Stämmer helt

3

Min chef ingriper om jag har allt för mycket arbete att utföra.

Stämmer inte

Stämmer helt

4

Min chef ger mig återkoppling på hur jag utför arbetet.

Stämmer inte

Stämmer helt

5

Min chef uppmuntrar till delaktighet.

 

Stämmer inte

Stämmer helt

6

Min chef behandlar mig med respekt.

Stämmer inte

Stämmer helt

7

Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt.

Stämmer inte

Stämmer helt