Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Nu har du svarat på enkäten – här ser du ditt resultat

Fick du en länk till enkäten via ett mejl? Dina enkätsvar har registrerats och sammanställs med övriga deltagares enkätsvar

För att spara ditt individuella resultat kan du mejla svaren till dig själv eller spara dem som en pdf eller excel-fil på din dator.

Mycket lågt resultat

Nuläget visar på akuta behov av förbättringsinsatser. Tänk på att om ikonen med utropstecken visas betyder det att en eller flera personer satt ett väldigt lågt värde på frågan. Det är ett tecken på att frågan kan behöva tas om hand. Bedöm även frågeområdet ihop med helheten för att hitta bakomliggande orsaker.

Tips och råd

Arbeta vidare med resultatet med hjälp av länken under Läs mer. 

Mycket lågt resultat

Nuläget visar på akuta behov av förbättringsinsatser. Tänk på att om ikonen med utropstecken visas betyder det att en eller flera personer satt ett väldigt lågt värde på frågan. Det är ett tecken på att frågan kan behöva tas om hand. Bedöm även frågeområdet ihop med helheten för att hitta bakomliggande orsaker.

Tips och råd

Arbeta vidare med resultatet med hjälp av länken under Läs mer. 

Mycket lågt resultat

Nuläget visar på akuta behov av förbättringsinsatser. Tänk på att om ikonen med utropstecken visas betyder det att en eller flera personer satt ett väldigt lågt värde på frågan. Det är ett tecken på att frågan kan behöva tas om hand. Bedöm även frågeområdet ihop med helheten för att hitta bakomliggande orsaker.

Tips och råd

Arbeta vidare med resultatet med hjälp av länken under Läs mer. 

Mycket lågt resultat

Nuläget visar på akuta behov av förbättringsinsatser. Tänk på att om ikonen med utropstecken visas betyder det att en eller flera personer satt ett väldigt lågt värde på frågan. Det är ett tecken på att frågan kan behöva tas om hand. Bedöm även frågeområdet ihop med helheten för att hitta bakomliggande orsaker.

Tips och råd

Arbeta vidare med resultatet med hjälp av länken under Läs mer. 

Mycket lågt resultat

Nuläget visar på akuta behov av förbättringsinsatser. Tänk på att om ikonen med utropstecken visas betyder det att en eller flera personer satt ett väldigt lågt värde på frågan. Det är ett tecken på att frågan kan behöva tas om hand. Bedöm även frågeområdet ihop med helheten för att hitta bakomliggande orsaker.

Tips och råd

Arbeta vidare med resultatet med hjälp av länken under Läs mer. 

Mycket lågt resultat

Nuläget visar på akuta behov av förbättringsinsatser. Tänk på att om ikonen med utropstecken visas betyder det att en eller flera personer satt ett väldigt lågt värde på frågan. Det är ett tecken på att frågan kan behöva tas om hand. Bedöm även frågeområdet ihop med helheten för att hitta bakomliggande orsaker.

Tips och råd

Arbeta vidare med resultatet med hjälp av länken under Läs mer.

Mycket lågt resultat

Nuläget visar på akuta behov av förbättringsinsatser. Tänk på att om ikonen med utropstecken visas betyder det att en eller flera personer satt ett väldigt lågt värde på frågan. Det är ett tecken på att frågan kan behöva tas om hand. Bedöm även frågeområdet ihop med helheten för att hitta bakomliggande orsaker.

Tips och råd

Arbeta vidare med resultatet med hjälp av länken under Läs mer.

Mycket lågt resultat

Nuläget visar på akuta behov av förbättringsinsatser. Tänk på att om ikonen med utropstecken visas betyder det att en eller flera personer satt ett väldigt lågt värde på frågan. Det är ett tecken på att frågan kan behöva tas om hand. Bedöm även frågeområdet ihop med helheten för att hitta bakomliggande orsaker.

Tips och råd

Arbeta vidare med resultatet med hjälp av länken under Läs mer.

Mycket lågt resultat

Nuläget visar på akuta behov av förbättringsinsatser. Tänk på att om ikonen med utropstecken visas betyder det att en eller flera personer satt ett väldigt lågt värde på frågan. Det är ett tecken på att frågan kan behöva tas om hand. Bedöm även frågeområdet ihop med helheten för att hitta bakomliggande orsaker.

Tips och råd

Arbeta vidare med resultatet med hjälp av länken under Läs mer.