Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

5/9 Stöd

1

Jag vet vem jag ska vända mig till för att få stöd och hjälp med att utföra arbetet.

 

Stämmer inte

Stämmer helt

2

Jag trivs med mina kollegor.

Stämmer inte

Stämmer helt

3

Mina kollegor bemöter mig med respekt.

Stämmer inte

Stämmer helt

4

Vi kan öppet diskutera svårigheter på min arbetsplats.

Stämmer inte

Stämmer helt

5

Jag ger uppskattning till mina kollegor för goda arbetsinsatser.

Stämmer inte

Stämmer helt

6

Mina kollegor visar uppskattning för mina goda arbetsinsatser.

Stämmer inte

Stämmer helt

7

Jag får tekniskt och administrativt stöd vid behov.

Stämmer inte

Stämmer helt