Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Frågor och svar om enkäten

Mejl med instruktioner

Jag har fyllt i namn på enkät och min e-postadress, varför får jag inget mejl med instruktioner?

Svar: Ibland hamnar mejlet i skräpposten. Avsändaren är noreply2@prevent.se. Om du inte hittar mejlet där kan du testa att fylla i dina uppgifter igen lite senare. 

Webbläsare och enheter

I vilka webbläsare och enheter fungerar enkäten?

Svar: Enkäten kan användas på dator, mobil och surfplatta. Denfungerar i webbläsarna Google Chrome, Internet Explorer 11, Edge, Firefox och Safari. För att kunna använda enkäten måste du tillåta cookies. Det går att välja till i säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Google Chrome är den webbläsare som våra användare tycker fungerar allra bäst, så testa att använda den om du får problem.

Personuppgifter och OSA-enkäten

Hur ni hanterar personuppgifter när vi använder OSA-enkäten?

  • Endast e-postadress, som man fyller i och bockar i godkännande av Personuppgiftshanteringen, samlas in och kopplas till resultat.
  • Det samlade resultatet sparas på Prevents servrar. Enskilda resultat sparas inte.
  • Servrarna är placerade i Stockholm
  • Medarbetarnas svar är anonymiserade
  • Dustin äger servrarna
  • Prevent är personuppgiftsansvarig

Samlat resultat för hela företaget

Kan man få en sammanställning för företagets samlade resultat?

Svar: Nej, inte per automatik. 

Flera avdelningar

Vi ska skicka ut enkäten till flera avdelninga, hur gör vi då?

Svar: Om det är flera avdelningar som deltar, och du vill kunna särskilja resultaten, kan du skicka ut flera enkäter som du ger olika namn. 

Borttappat mejl med länkar

Jag har tappat bort mejlet med länkar till enkäten. Kan jag få det på nytt?

Svar: Nej, tyvärr, Prevent har inte tillgång till kunders enkäter eller användaruppgifter. 

Resultat för enskilda frågor

Kan jag se resultatet på de enskilda frågorna?

Svar: Ja, klicka på områdets rubrik i resultatdelen så öppnar sig alla underliggande påståenden och sammanställda resultat.

Exportera till excel

Går det att exportera enkätsvaren till Excel?

Svar: Ja, i resultatdelen när enkäten är ifylld finns en knapp för att exportera till Excel.

Specialanpassa enkäten

Kan vi specialanpassa enkäten?

Svar: Nej, eftersom det är en kostnadsfri enkät finns begränsningar i funktionaliteten. Specialanpassade lösningar kan därför inte tas fram.

Finns enkäten på engelska?

Svar: Nej. men om ni använder Google Chrome som webbläsare går det att använda Google Translate.

Är enkäten validerad?

Svar: Nej, enkäten utgår från forskning och beprövad erfarenhet men är inte framtagen för att vara helt vetenskapligt validerad, så tolkning och tvetydiga svar på frågor kan förekomma. Enkätutvecklingen har dock skett i nära samarbete med forskare, arbetsmarknadens parter och med utgångspunkt i vissa utvalda validerade frågor från enkäten QPS Nordic. 

Tanken med Prevents enkät är i första hand att vara en form av temperaturmätare, och mätningen blir ett underlag för vidare dialog i arbetsgruppen. Det är i den dialogen som det blir viktigt att tillsammans definiera sådant som vad saker och ting beror på, vad som påverkar oss och vad vill vi förbättra, förändra eller bibehålla.

Är enkäten anonym?

Svar: När en enkät skickas ut får den som skickat ut enkäten (administratören) en sammanställning mejlad som webblänk. Det är bara administratören som kommer åt svaren. Administratören kan inte se enskilda svar utan bara en sammanställning. Av anonymitetsskäl måste minst 6 personer ha svarat på enkäten för att en sammanställning överhuvudtaget ska göras. 

Angett fel mejladress

Jag angav fel mejladress när jag skapade enkäten, kan Prevent ändra den?

Svar: Nej, tyvärr, Prevent har inte tillgång till kunders enkäter eller användaruppgifter.

Tillgänglig enkät

Hur länge finns enkäten tillgänglig?

Svar: Den finns tillgänglig så länge som ni har kvar länkarna. Den försvinner inte efter en viss tid.

Referensvärden för olika branscher

Finns det referensvärden för att kunna göra jämförelser mellan olika branscher?

Svar: Nej, enkäten använder inga referensvärden. Prevent sparar inte heller några resultat. Därför kan vi inte säga vad som till exempel är snittet i olika branscher. 

Använda enkäten i uppsats

Får vi använda enkäten när vi skriver vår uppsats?

Svar: Ja, enkäten är kostnadsfri att använda för alla, såväl företag som privatpersoner och studenter.

Enkät i pdf-format

Svar: Ja, det finns en pdf som ger en överblick av innehållet i enkäten. Pdf:en kan skrivas ut och vid behov även användas för att fylla i enkäten för hand. Är ni fler än sex personer rekommenderas dock att fylla i enkäten digitalt, eftersom ni då får en automatisk sammanställning av resultatet.

Kostnadsfri enkät

Kostar enkäten något att använda?

Svar: Nej, den är kostnadsfri.

Länken fungerar inte

Länkarna vi fick i mejlet har slutat fungera, vad gör vi?

Svar: Kopiera länkarna och klistra in dem i ett nytt fönster i webbläsaren. Använd helst Chrome.