Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

 

 

 

 

 

Välkommen till Rehabverktyget!

Rehabverktyget är till för dig som är chef, skyddsombud eller medarbetare och som vill veta vad som gäller i arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering. 

Verktyget ger kunskap om regler, ansvar och roller. Det ger även tips på förebyggande arbete samt fakta om vanliga ersättningar och stöd som kan sökas av både arbetsgivare och arbetstagare.