Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Om Rehabverktyget

Det ursprungliga Rehabverktyget tillhandahölls av Bliwastiftelsen fram till 2015 då det togs över av Prevent. Verktyget har sedan dess underhållits av Prevent i samverkan med parterna. 

Språket har förenklats och det är lättare att hitta rätt i det nya Rehabverktyget. I den nya strukturen har roller och ansvar i arbetsplatsens rehabilitering och arbetsanpassning fått en mer central roll än tidigare.

Webbplatsen är producerad av Prevent, en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företag att förbättra sin arbetsmiljö. Bra arbetsmiljö innebär att människor jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö.

Så här kan du använda Rehabverktyget

Beroende på vem du är och vilken roll du har, är olika delar i Rehabverktyget mer eller mindre intressanta för dig. Vissa sidor är särskilt intressanta för dig som arbetsgivarföreträdare, skyddsombud, anställd eller för dig som arbetar inom företagshälsovård eller oberoende expertresurs. Rehabverktyget innehåller information om förebyggande rehabiliteringsarbete och rehabiliteringsprocessen. 

Rehabverktyget kan användas:

  • som kunskapskälla och stöd i arbetsmiljöarbetet
  • som en guide till andra aktörer inom rehabiliteringsfrågorna.

Allt innehåll är kostnadsfritt att använda, men glöm inte att ange att informationen kommer från webbplatsen Rehabverktyget.