Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan är Försäkringskassans verktyg för att vid olika tidsgränser besluta om rätt till sjukpenning i relation till sjukdom eller skada.

Försäkringskassan prövar personens rätt till sjukpenning med utgångspunkt från de olika tidsintervaller som finns angivna i rehabiliteringskedjan.

Rehabiliteringskedjan består av kalenderdagar. Vardag som helgdag, hel- eller deltidssjukskrivning, så är det alltid en kalenderdag. Det är Försäkringskassan som beslutar om var i Rehabiliteringskedjan som den försäkrade befinner sig. Rehabiliteringskedjan gäller endast de som har en anställning.

Tänk på att!

Om du är arbetsgivarföreträdare ansvarar du för arbetsanpassning och rehabilitering så länge det finns ett anställningsförhållande, även om rätten till sjukpenning upphör. Ansvaret regleras av socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd.