Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Övriga åtgärder

Under en rehabilitering kan aktiviteter med andra inblandade aktörer bli aktuella. Till exempel tjänstledighet för att söka annat arbete hos annan arbetsgivare. En rehabiliteringsprocess måste också innebära ett avslut, det vanligaste och önskvärda är att den anställde kan återgå i ordinarie tjänst. Men ibland är det inte möjligt.