Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tjänstledighet för att pröva nytt och söka annat arbete

Tjänstledighet för att pröva annat arbete

Den som är sjukskriven har rätt till tjänstledighet för att pröva och se om det är möjligt att klara ett annat arbete. Detta är reglerat av en lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Villkoren är att:

  • arbetsförmågan är nedsatt i förhållande till ordinarie arbete – eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt kunnat erbjuda – under en period om minst 90 dagar
  • den som är sjukskriven har ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare, någon gång mellan sjukperiodens dag 91 och dag 180
  • omfattningen av ledigheten också motsvarar omfattningen på den anställning som personen prövar
  • ledigheten är högst 12 månader.

Tjänstledighet för att söka nytt arbete

Den som är sjukskriven och vill vara tjänstledig för att söka nytt arbete kan få ersättning från arbetslöshetskassan. Den här tjänstledigheten är ingen rättighet, utan bygger på villkor som till exempel medlemskap i a-kassa samt att arbetsgivaren beviljar tjänstledighet, vilket arbetsgivaren inte är skyldig att göra. För att få a-kassa måste såväl arbetsgivaren som Försäkringskassan intyga att de har vidtagit alla rehabiliteringsåtgärder som åligger dem, och som varit möjliga, fram till tidpunkten för ansökan om ersättning.