Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Sjuklön, sjukpenning m m

Utgångspunkten för lagarna om sjuklön och sjukpenning är att den som på grund av sjukdom inte kan arbeta, helt eller delvis, ändå ska få ekonomisk ersättning.

Men det är inte sjukdomen i sig som ger rätt till ersättning, utan om sjukdomen gör att personen inte kan arbeta som vanligt. Eller med lagens språk: om en persons arbetsförmåga är nedsatt.

Det finns även andra stöd, såväl till individen som till arbetsgivaren.
Du kan läsa mer om ersättningarna och stöden i menyn.

Lagar om sjuklön och sjukpenning

  • Lag om sjuklön
  • Sjukpenning regleras i socialförsäkringsbalken